Ordensregler til Vilde Universer: God opførsel på træffet

Her finder du vores ordensregler til Vilde universer, da det er vigtigt at alle deltagere på træffet Vilde Universer kan føle sig velkomne og godt tilpas. Derfor henviser vi til den universelle regel fra Svend Åge Madsens Af den anden verden:

Du skal opføre dig ordentligt.

OK. Vi uddyber en lille smule:

Behandl alle med respekt
Alle har lige meget ret til at være her, og alle har lige meget krav på at andre opfører sig ordentlig overfor dem. Vi accepterer derfor ikke nogen form for diskrimination eller fordomme på basis af fx køn, hudfarve, etnicitet, religion, alder, sexuel orientering, kønsidentitet eller handikap af fysisk eller psykisk karakter. Disse kategorier er ikke udtømmende – så tænk dig om.

Man godt kan være uenig og venlig på én gang
Folk, der deltager i et træf om fantastisk litteratur, vil typisk have ret stærke holdninger til de ting vi taler om, og disse holdninger kan godt divergere. Den fantastiske litteratur er et bredt fænomen, og den subgenre eller skrivestil som er den ene persons yndlingsaversion, kan være den anden persons hjerteblod. Husk det før du taler nedsættende om noget eller nogen. Vi mødes for at diskutere, ikke for at skændes.

Respekter et nej
Hvis nogen beder dig om at lade dem være i fred, så er din interaktion med dem slut. Hvis du insisterer på at blive ved med at tale med dem, overskrider du deres grænser. Lad være med det.

Fotografier, lydoptagelse og video
Hvis du som deltager fotograferer eller optager billede og lyd, så spørg så vidt muligt de optagne personer om det er OK. Selv en person i kostume er måske ikke altid klar til at blive fotograferet, så spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Generelt er det i orden at lave optagelser udelukkende til personlig brug, men gør det diskret og uden at forstyrre – ikke mindst under programpunkterne. Hvis nogen eksplicit har frabedt sig at blive optaget, så lad være. Helt.

Spørg altid før du poster optagelser af andre på sociale medier o.l.

Som arrangører vil vi optage både fotos, lyd og video under træffet, og vi vil bruge dele af optagelserne på vores website og sociale medier. Men vi respekterer naturligvis hvis du ikke ønsker at vi offentliggør optagelser af dig – så sig til hvis du gerne vil være fri. Ser du en bestemt optagelse af dig selv i det offentliggjorte materiale, som du gerne vil have fjernet, så giv os besked. Men vi vil selvfølgelig undgå at lægge optagelser ud som er åbenlyst pinlige

Hvad gør du hvis du føler dig dårligt behandlet?
I det omfang du har det OK med det, så gør selv personen opmærksom på at vedkommende ikke opfører sig ordentligt. I langt de fleste tilfælde vil det løse problemet.

Hvis du ikke føler dig tryg ved selv at tale med personen, eller hvis du føler at personen ikke lytter til dig, så kontakt én fra arrangørgruppen.

Hvad gør arrangørgruppen ved dårlig opførsel?
Hvis vi i arrangørgruppen bliver gjort opmærksom på dårlig opførsel fra en deltagers side, skal vi nok træde til, idet vi forbeholder vi os ret til at vurdere hvad der vil være et passende indgreb. Det kan være alt fra at tage en snak med de involverede parter til at bortvise nogen fra træffet – eller i yderste konsekvens tilkalde politiet. Hvis nogen bliver bortvist på grund af dårlig opførsel, er vi ikke forpligtet til at refundere deltagerbetalingen.

Hvorfor har vi disse regler – og hvordan fortolker vi dem?
Vi forventer bestemt ikke andet end at alle deltagere på træffet opfører sig ordentligt. Alt ud over en uheldig bemærkning er worst-case scenarios som vi af hensyn til deltagernes tryghed forsøger at tage højde for. Men vi kan ikke forudse alt, og der gælder i en hvilken som helst situation følgende:

Vi accepterer ikke handlinger der enten er ulovlige, alvorligt forstyrrende for afviklingen af træffets aktiviteter, seriøst ubehagelige for andre deltagere eller har en uheldig indvirkning på træffets forhold til andre parter, såsom afviklingsstedet eller offentligheden.

Opfører man sig på en måde som falder ind under ovenstående formulering af vores ordensregler til Vilde Universer, risikerer man at blive bortvist og/eller miste sit medlemskab i foreningen.

Som sagt: Du skal opføre dig ordentligt. Vi ved for det meste godt selv hvad det betyder. Ind imellem kan det smutte en lille smule, både for os selv og for andre – men værre end det skulle det helst ikke blive.