Program for træffet 9. oktober 2021

Her finder du vores program for Vilde Universer 2021 inklusiv beskrivelsen af de enkelte programpunkter og hvem deltagerne i programmet var.

10:00 – 10:30: Velkomst og intro

10:30 – 11:15: Science fiction og det gode selskab

Paneldeltagere: Amdi Silvestri, Klaus Æ. Mogensen, Jane Mondrup, Jannik Landt Fogt

Moderator: Stephanie Gaarde Caruana

Hvad er det udtryk for når forfattere, der ikke primært er kendt for at skrive science fiction, benytter sig af genrens træk og former? Hvad er forholdet mellem det litterære etablissement og de fantastiske genrer? På dette panel taler vi om genregrænser, kvalitet, bedømmelse, fordomme – og måske en bevægelse væk fra det sidste.


11:30 – 12:15: Lokalt forankret fantastik

Paneldeltagere: Svend Åge Madsen, Helene Hindberg, Jesper Rugård, Billy O’Shea

Moderator: Bonnie Bertram

Dette panel handler om, hvordan konkrete, fysiske steder kan inspirere til at skrive fantastisk litteratur. Vi skal tale om, hvilke muligheder det giver det at skabe en ny verden i en kendt geografisk kontekst, og hvilke benspænd der kan være i at lade litteraturen udspille sig virkelige steder.


12:30 – 13:15: At skabe universer

Paneldeltagere: Pernille Stenby, Billy O’Shea, Christina E. Ebbesen, Jannik Landt Fogt

Moderator: Sidsel Pedersen

Panelet handler om at skabe imaginære universer gennem worldbuilding. Vi taler om den rolle som hverdagselementer, sprog og væsner, spiller. Om hvordan man håndterer selvmodsigelser, kanon, skabelsesmyter og meget andet.


12:30 – 13:15: Om at være i en skrivegruppe

Med medlemmer af skrivegruppen Prologos: Majbrit Høyrup, Mette Markert, Jakob Drud

Vi taler om om opstart af skrivegrupper, hvordan medlemmerne bliver inspireret af hinanden, hvordan man giver feedback på tekster, der er anderledes end det man selv skriver. Om kunsten at bede om fokuseret feedback og at modtage feedback. Hvad man får ud af at være med i en skrivegruppe, og hvad det betyder, når alle skriver i de fantastiske genrer.


13:30 – 14:15: Hvordan slipper de afsted med den vilde idé?

Paneldeltagere: Svend Åge Madsen, Claire Bartlett, Hans Henrik Løyche, Jane Mondrup

Moderator: Klaus Æ. Mogensen

Vi diskuterer hvad der får en historie til at fungere når den objektivt set er urealistisk. Handler det altid om at få præmisserne til at virke troværdige, eller findes der andre veje?


14:30 – 15:15: På opdagelse i andres universer (fanfiction)

Paneldeltagere: Majbrit Høyrup, Sanna Bo Claumarch, Thessa Jensen

Moderator: Sidsel Pedersen

Vi taler om fællesskaber, repræsentation og demokratisering af skriveprocessen, og vi giver et indblik i et ofte udskældt og nedvurderet medie.


15:30 – 16:15: Fantastisk litteratur som politisk analyseværktøj

Paneldeltagere: Helene Hindberg, Pernille Stenby, Karsten Brandt-Knudsen

Moderator: Hans Henrik Løyche

Lige siden oldtiden har fantastisk litteratur emmet af politik. Dens værker er blevet hyldet og udskældt, forbudt ved lov og har rykket folkelige opinioner ved at fortælle, hvad ingen andre turde. I dette panel tager vi en åben debat om alt fra deltagernes egen tilgang til bredere tendenser i fantastikken.


16:30 – 17:00: Fantastiske lokummer

Foredrag ved Jesper Rugård

Hvorfor er der egentlig ikke nogen toiletter*) i science fiction og andre fantastiske genrer? Eller er der? Og hvorfor skulle der egentlig også være det? Der er heller ikke megen håndsprit eller vingummi. Jesper har bestemt sig for at finde de manglende toiletter – eller i hvert fald grunden til at de ikke er der. Foredraget afslutter programmet på Vilde Universer.

*) Med toiletter menes egentlig beskrivelser af menneskelige funktioner for afstødelse af affald. Det kan altså være hvor som helst.

Deltagere i programmet 2021: